Teenused

TEEDE EHITUS

Tegeleme peatöövõtuna teede ehituse ja nende juurde kuuluvate taristute loomisega.

PLATSIDE JA PARKLATE EHITUS

Oleme Teie partneriks hoonetega seotud välise taristu rajamisel.

 

GEODEESIA JA PROJEKTEERIMINE

Teostame ehitiste ja nende planeerimisega seotud geodeetilisi töid ja projekteerimist

ÜLDEHITUSTÖÖD

Tegeleme peatöövõtuna üldehituslike tööde teostamisega

 

KAEVE- JA PINNASETÖÖD

Teostame erinevaid mullatöid

TORUSTIKE EHITUS

Tegeleme teede, tänavate ja platside juurde kuuluvate taristute ehitamisega.