Töös olevad projektid

Siin on info käimasolevatest töödest. Iga konkreetse projekti juures on võimalik tutvuda hetkel aktiivsete hangetega.

Ujula tänava (Liiva tn – Ujula tn  T100) rekonstrueerimine

Loe lähemalt

Tellija: Tartu Linnavalitsus
Tööde algus: aprill 2023
Tööde lõpp: november 2023

Poldri tänava rekonstrueerimine

Loe lähemalt

Tellija: Kambja Vallavalitsus ja AS Tartu Veevärk
Tööde algus: juuni 2023
Tööde lõpp: oktoober 2023

Jõgeva perekeskuse väljaku ehitustööd II etapp

Loe lähemalt

Tellija: Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Jõgeva Kogudus
Tööde algus: august 2023
Tööde lõpp: november 2023